A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Hooks has a deprecated constructor

Filename: libraries/Hooks.php

Line Number: 30

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Config has a deprecated constructor

Filename: libraries/Config.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_URI has a deprecated constructor

Filename: libraries/URI.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Router has a deprecated constructor

Filename: libraries/Router.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Output has a deprecated constructor

Filename: libraries/Output.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Input has a deprecated constructor

Filename: libraries/Input.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Language has a deprecated constructor

Filename: libraries/Language.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Base has a deprecated constructor

Filename: codeigniter/Base5.php

Line Number: 33

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Controller has a deprecated constructor

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 30

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Ckv has a deprecated constructor

Filename: controllers/ckv.php

Line Number: 3

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Loader has a deprecated constructor

Filename: libraries/Loader.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: codeigniter/Common.php

Line Number: 148

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Model has a deprecated constructor

Filename: libraries/Model.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; User has a deprecated constructor

Filename: models/user.php

Line Number: 2

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Session has a deprecated constructor

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/ckvOLD/system/libraries/Exceptions.php:166)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 661

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot start session when headers already sent

Filename: models/user.php

Line Number: 11

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Validation has a deprecated constructor

Filename: libraries/Validation.php

Line Number: 27

Centrum kozmických výskumov | CKV

Stručný popis projektu:

 • a) východisková situácia
  • Astronomický ústav SAV (ďalej AsÚ SAV) sa venuje oblasti výskumu Slnka, medziplanetárnej hmoty a hviezdnych sústav. Pri svojej činnosti dlhodobo spolupracuje s Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Jednotlivé ústavy majú svoje vysunuté pracoviská. Medzi najvýznamnejšie patria pracoviská na Lomnickom štíte, Skalnatom plese, Starej Lesnej a Košiciach. Súčasný stav spolupráce je založený na neformálnom parnerstve bez detailnejších väzieb. Navyše technické vybavenie zariadení postupne technicky zastaráva, čo v oblasti realizácie primárneho výskumu v oblasti kozmu zväčšuje hendikep voči ostatným výskumným inštitúciám v Európe a vo svete. Aj napriek nedostatočnému financovaniu sa snažíme udržať si významné postavenie v rámci svetového výskumu – sme správcom svetových databáz. Komunikácia medzi jednotlivými pracoviskami nového Centra je technicky nepostačujúca, čo spôsobuje často časové prestoje pri presune a spracovaní získaných dát.
 • b) situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
  • Realizácia projektu prinesie vytvorenie národného Centra kozmických výskumov, ktoré považujeme za predchodcu budúcej Slovenskej kozmickej agentúry. Spojenie kľúčových vedeckých inštitúcií do centra a jeho technické vybavenie prinesie možnosti pre pevnejšie napojenie výskumu do svetových sietí. Úspešné naplnenie projektu prinesie:
   • rozšírenie počtu najmodernejších zariadení slúžiacich pre zber a analýzu primárnych údajov
   • vytvorenie kvalitnej informačno-komunikačnej základne pre internú a externú komunikáciu Centra
   • napojenie činnosti centra na medzinárodnú odbornú obec (príprava medzinárodných projektov)
   Výsledným efektom po realizácii projektu bude zvýšená konkurencieschopnosť a atraktivita Centra na svetovej úrovni.
 • c) spôsob realizácie projektu
  • Projekt Centra kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia nie je pre AsÚ SAV a jeho partnerov prvým projektom. Pri svojej činnosti sa stretávame s realizáciou projektov financovaných prostredníctvom grantových schém mimo schém štrukturálnych fondov. Projektové aktivity budú realizované prostredníctvom interných zamestnancov ústavu a partnerov. Dodávky strojov a zariadení budú realizovať externí dodávatelia vybraní na základe výsledkov výberového konania. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 10 aktivít.